начало | галерия | портрети | икони | критика | контакт

Добре дошли Добре дошли Добре дошли Добре дошли Добре дошли

Това съм аз. Каня!


Автопортрет-пастел

пастел

пастел
въглен

пастел

пастел

пастел

пастел
пастел
въглен
пастел
пастел

» на горе

Портрети


...Присъствието на жената в живота на художника е необходимо така, както дрождите във виното. Тя е закваската на творчеството му. Какво ме привлича, за да я рисувам? Много просто - нейната красота и тайнственост. Дали ще излезе добър портрет по моите критерии, разбирам оше в самото начало. Жена, която безмълвно отваря душата си, вярва на художника и оставя суетата настрана, се рисува на един дъх. Не мога да си представия живота вез жена около мен...

Тодор Димчевски


... На човека художника е оставил място в своите портрети. Рисува преди всичко портрети на жени. Трудно можем да ги наречем психологични. Изглежда, че автора е очарован от известен тип, а може идеал женска красота и избора на моделки е съобразен с него. Димчевски представя обикновено жени с правелни черти на лицето, дълги гъсти виещи се коси. Като допълнение – с удоволствие ги украсява. Окича косите с венци и цветя. Неговите моделки започват да припомнят приказни росалки, а не живи истоти. Техните образи са по-скоро своеобразни, оригинални вариации на темата женска красота, подпомагани от нефалшиви багри ...

Малгожата Китовска - Лисяк
Зав. катедра История на
съвременнот изкуство при
Католическия Университет -
Люблин


Маслени портрети по поръчка на Областен Съвет - гр. Кошалин

Президента на гр. Кошалин

Папа Ян Павел ІІ


Maria Hudyma - Почитен гражданин на гр. Кошалин

Маслени портрети по поръчка

масло

масло


проф. др. инж. Józef Gawlik

проф. Wojciech Kacalak


Rinteln - Германия

Galeria K 8, Wiesbaden - ГерманияSławno - Полша

© всички права запазени


начало | галерия | портрети | икони | критика | контакт

graphic design Todor Dimczewski
Visit:  3042

Страницата е допълнена на 03.05.2021